Asociacija pagrindis tikslas – sudaryti jos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti gintaro gavybą, gamybą bei prekybą.

Pagrindiniai asociacijos uždaviniai:

  • siekti gintaro gavybos, gamybos bei prekybos verslo sąlygų ir asociacijos narių veiklos efektyvumo gerinimo
  • teikti asociacijos nariams pagalbą ir kitas paslaugas, vykdant gintaro gavybą, gamybą bei prekybą
  • rūpintis asociacijos ir jos narių rinkodara, naujų rinkų paieška
  • atstovauti asociacijos narius santykiuose su valstybinės valdžios institucijomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis bei asmenimis.