„Le’amber Consortium“ asociacija vienija visame pasaulyje veikiančias įmones, užsiimančias gintaro gavyba, gamyba, bei/ar prekyba ir/ar teikiančias su šiuo verslu susijusias paslaugas ir joms atstovauja, siekdama bendrų tikslų įgyvendinimo ir tarpusavio bendradarbiavimo.

Asociacija įsteigta 2016 metais siekiant sudaryti jos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti gintaro gavybą, gamybą bei prekybą.

Pagrindiniai asociacijos uždaviniai:

  • siekti gintaro gavybos, gamybos bei prekybos verslo sąlygų ir asociacijos narių veiklos efektyvumo gerinimo,
  • teikti asociacijos nariams pagalbą ir kitas paslaugas, vykdant gintaro gavybą, gamybą bei prekybą,
  • rūpintis asociacijos ir jos narių rinkodara, naujų rinkų paieška,
  • atstovauti asociacijos narius santykiuose su valstybinės valdžios institucijomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis bei asmenimis.

Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti asociacija vykdo šias funkcijas:

  • atstovauja ir gina savo narių teises ir teisėtus interesus santykiuose su valstybinės valdžios ir valdymo organais, savivaldybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis visais su gintaro gavyba, gamyba bei prekyba susijusiais klausimais;
  • derina savo narių veiklą, formuojant bendrą jų vystymosi ir tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo strategiją;
  • atstovauja savo nariams parodose, konferencijose ir kituose renginiuose, kurie yra susiję su asociacijos veikla

Pirmą kartą „Le’amber Consortium“ pristatė save 2015 metais Pekine (Kinija) vykstančioje didžiausioje juvelyrikos parodoje. Šiuo metu Asociacija sujungia narius iš Kinijos, Honkongo ir Lietuvos. Asociacijos Prezidentas Algis Bitautas gintaro verslą plėtoją virš 30 metų, jis yra asociacijos steigimo iniciatorius.

Asociacijos prezidentas ir Direktorių tarybos pirmininkas – Algis Bitautas
Asociacijos generalinė sekretorė – Diana Gigevičiūtė
Direktorių tarybos nariai – Qiaojia Ju ir Julija Jastrebova.

Asociacijos steigėjai:
UAB „Beata Amber Holding Company”, Lietuva
Ribotos atsakomybės bendrovė „Beata Amber Hong Kong Limited”, Honkongas
Ribotos atsakomybės bendrovė „Dragon Tooth Limited”, Honkongas